Disclaimer

Deze vertrouwelijke presentatie (deze “Presentatie) is niet bedoeld als een aanbod tot verkoop, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen. De informatie in deze Presentatie wordt uitsluitend verstrekt voor informatieve en discussiedoeleinden en is in zijn geheel gekwalificeerd door verwijzing naar de Aanbiedingscirculaires van REI Capital Growth LLC en REI Capital Income LLC (het "Bedrijf").

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission geeft de verdiensten van of de goedkeuring van aangeboden effecten of de voorwaarden van het aanbod niet door, noch geeft het de nauwkeurigheid of volledigheid door van een aanbod van circulair of ander wervingsmateriaal. Deze effecten worden aangeboden op grond van een vrijstelling van registratie bij de Commissie; de Commissie heeft echter niet onafhankelijk vastgesteld dat de aangeboden effecten zijn vrijgesteld van registratie.

Deze presentatie is niet bedoeld om op te worden gebaseerd als basis voor een investeringsbeslissing, en is en mag niet worden verondersteld volledig te zijn. De inhoud van dit document mag niet worden opgevat als juridisch, zakelijk of fiscaal advies, en elke potentiële belegger dient zijn eigen advocaat, bedrijfsadviseur en belastingadviseur te raadplegen over juridisch, zakelijk en fiscaal advies. Bij het beschouwen van hierin opgenomen prestatie-informatie, moeten potentiële investeerders er rekening mee houden dat in het verleden behaalde en verwachte resultaten niet noodzakelijk indicatief zijn voor toekomstige resultaten, en er kan geen garantie worden gegeven dat de onderneming vergelijkbare resultaten zal behalen of dat het beoogde rendement, indien aanwezig, zal zijn leerde kennen. Deze presentatie bevat projecties en andere toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden inhouden. Hoewel we van mening zijn dat dergelijke projecties en toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan er geen garantie zijn dat deze verwachtingen correct zullen blijken te zijn en dat de werkelijke resultaten die het bedrijf behaalt materieel kunnen verschillen van dergelijke projecties en toekomstgerichte verklaringen. Deze projecties en toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op huidige veronderstellingen en het bedrijf aanvaardt geen verplichting om deze informatie bij te werken. Deze veronderstellingen kunnen worden beïnvloed door een aantal risicofactoren, waarvan er vele buiten de controle van de onderneming liggen, en daarom kan er geen garantie zijn dat een van deze veronderstellingen zal worden gerealiseerd. Deze presentatie en de hierin opgenomen informatie is vertrouwelijk, eigendom en een handelsgeheim van het bedrijf. Door deze te aanvaarden, gaat u (en uw werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen) ermee akkoord deze niet (of enige van de hierin opgenomen informatie) vrij te geven of openbaar te maken aan derden en, op verzoek van het bedrijf, dergelijke informatie terug te geven of te vernietigen en alle kopieën daarvan. Elke reproductie of herverzending van deze informatie, geheel of gedeeltelijk, zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf is verboden.