rei-logo

Het REI Capital Income (REICI) Bedrijfsmodel voor beleggen in onroerend goed:

 

Hoe het werkt

REICI Corp obligatie-aanbieding

REICI verstoort de manier waarop 'private equity'-vastgoedfondsen geld kunnen lenen om nieuwe acquisities te benutten.

Met dit schuldaanbod kan REICI een couponrente van 7,% bieden met een rentepercentage van 5.5% met een totaal rendement van 9.14%, wat inkomen oplevert voor wereldwijde investeerders, driemaandelijks betaald in $US Dollars (of hun lokale valuta naar keuze) en niet-Amerikaanse beleggers zullen worden vrijgesteld van de Amerikaanse bronbelastingvereisten van 30%.

Deze nieuwe manier is gebaseerd op de combinatie van een ‘Bedrijfsobligatie’ en een gestructureerde ‘Real Estate Credit Facility’, mogelijk gemaakt door de ‘Portfolio Debt Exception’.

De REICI-obligaties zullen de schuldfinanciering verschaffen voor portefeuilleverwervingen en voldoen aan de volgende acceptatievereisten. Naleving van de acceptatienormen is essentieel om vertrouwen te wekken bij obligatiebeleggers.

  • REICI handhaaft een gemiddelde Loan to Value Ratio (LTV) tussen 65% en 70%. Waarbij de “waarde” de verkrijgingsprijs is. Een LTV-verhouding wordt berekend door het geleende bedrag te delen door het laagste van de getaxeerde waarde of aankoopprijs van het onroerend goed, uitgedrukt als een percentage. Het saldo van het benodigde kapitaal voor acquisities zal afkomstig zijn van Equity Investors. Voor commercieel vastgoed is de financiële instellingsnorm 75% of minder.

  • REICI handhaaft een gemiddelde Debt Service Coverage ratio (DSCR) van 1.25x. de DSCR is een meting van de beschikbare kasstroom om de huidige schuldverplichtingen te betalen. De ratio geeft het netto bedrijfsresultaat weer als een veelvoud van schuldverplichtingen die binnen een jaar vervallen, inclusief rente en hoofdsom. Voor commercieel vastgoed ligt de financiële instellingsminimumnorm tussen 1.15x en 1.5x

  • REICI zal een taxatie verkrijgen van een nationaal erkend taxatiebureau (i.e. CBRE) voorafgaand aan het sluiten van een overname en zal geen prijs betalen die hoger is dan de getaxeerde waarde.

 

Geen enkel commercieel vastgoedbedrijf in de VS heeft ooit eerder een dergelijke internationale obligatie aangeboden.