PCI-conformiteit

REI Capital Management (REICM) erkent dat voor zover Betaalkaarten worden geaccepteerd als een manier om te investeren in een of meer van de door REICM gesponsorde fondsen. REICM is als enige verantwoordelijk voor de beveiliging van alle informatie die van een Kaarthouder wordt verkregen. REICM zal, en zal ervoor zorgen dat elke externe serviceprovider: (a) volledig voldoet aan de PCI-regels; (b) volledig voldoen aan Visa's Account Information Security Program (zoals uiteengezet in de Visa-regels), Site Data Protection Program (zoals uiteengezet in de Mastercard-regels), Data Security Requirements (DSR) (zoals uiteengezet in de American Express Merchant Guide) en Discover Information Security & Compliance-programma (zoals uiteengezet op Discovernetwork.com/DISC), en (c) die beveiligingsmaatregelen, processen, versleutelingsmethoden, software en hardware die nodig zijn om ervoor te zorgen dat kaartnummers, kaartbeveiliging codes, transactie-informatie en andere vertrouwelijke informatie wordt niet geopend of gebruikt om welke reden dan ook of door een andere persoon dan voor de uitvoering van REICM's verplichtingen onder haar Overeenkomst (inclusief het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot dergelijke informatie via de REICM-website, Portal, Apparatuur of andere betalingskanalen of -methoden waarmee kaartinformatie en andere vertrouwelijke informatie wordt ontvangen, geopend, verzonden of opgeslagen door of namens REICM) . REICM zal geen vertrouwelijke informatie opslaan, inclusief maar niet beperkt tot kaartnummers, kaartvervaldata, kaartbeveiligingscodes of andere transactie-informatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verwerker.