fbpx

Sluit je aan bij onze Nieuwsbrieven

De website (“Site”) voor REI Capital Growth LLC. (“REICG”, “wij” of “ons”), is opgericht om informatie over ons bedrijf te verstrekken. We waarderen de privacy van bezoekers van onze site (“u”, “uw” of “gebruiker”), en om uw persoonlijke gegevens te beschermen, hebben we het volgende privacybeleid geïmplementeerd met bepalingen die van toepassing zijn op het verzamelen van gegevens door REI Capital Growth, haar dochterondernemingen en haar dochterondernemingen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via support@reicapitalgrowth.com.

Ons privacybeleid onthult het type en de aard van de informatie die we verzamelen wanneer u onze website bezoekt of wanneer u ons een e-mail stuurt en hoe we deze gebruiken, evenals de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt. We leggen ook uit hoe eventuele verzoeken om persoonlijke of persoonlijk identificeerbare informatie zullen worden gebruikt.

Lees dit beleid aandachtig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, is het uw keuze om onze Website niet te gebruiken. Door de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met dit privacybeleid. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen. Als u deze website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben aangebracht, wordt dit beschouwd als aanvaarding van die wijzigingen. Controleer daarom regelmatig het beleid op updates.

Informatie die we over u verzamelen en hoe we deze verzamelen

De soorten persoonlijke informatie die we verzamelen en delen zijn afhankelijk van de service die we u bieden, maar omvatten informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, bankrekeninggegevens en burgerservicenummer (gezamenlijk “persoonlijke informatie”). Het verzamelen van deze informatie is noodzakelijk om de functionaliteit van de Website te bieden en/of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het productaanbod van de Website.

We verzamelen ook automatische informatie zoals uw IP-adres, statistieken over paginaweergaven en verkeer, en andere informatie verzameld via cookies en andere trackingtechnologieën. We kunnen ook analysetools van derden gebruiken om onze service te helpen optimaliseren, maar er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie over u verzameld tenzij u die informatie expliciet verstrekt via onze invulformulieren. Als u contact met ons opneemt, kunnen wij gegevens en kopieën van alle correspondentie bewaren. Wij kunnen gegevens bewaren van transacties die u via de Website uitvoert.

Gebruik van cookies, webbakens en andere technologieën

 • Koekjes. Wanneer u de Site gebruikt en bezoekt, kunnen we cookiesbestanden in uw webbrowser plaatsen. Een cookie maakt uw interactie met de Website sneller en persoonlijker. We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: om bepaalde functies van de site in te schakelen, om analyses te bieden, om uw voorkeuren op te slaan, om de levering van advertenties mogelijk te maken. We kunnen zowel sessie- als permanente cookies op de Site gebruiken. We kunnen essentiële cookies gebruiken om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen.
 • Webbakens. Webbakens kunnen worden gebruikt om uw ervaring op onze site te verbeteren, onder meer om u inhoud te bieden die is afgestemd op uw interesses, zowel op onze website als in de e-mails die we u sturen. Ze helpen ons ook te begrijpen of gebruikers e-mailberichten lezen en op de links in die berichten klikken, zodat we relevante inhoud en aanbiedingen kunnen leveren. Onze webbakens kunnen bepaalde contactgegevens verzamelen (bijvoorbeeld het e-mailadres dat is gekoppeld aan een e-mailbericht dat een webbaken bevat).
 • Google Analytics. We kunnen diensten van derden gebruiken, zoals Google Analytics, die informatie verzamelen, monitoren en analyseren, zoals het Internet Protocol (“IP”)-adres, browsertype, browserversie, de bezochte pagina’s, de tijd en datum van gebruik, de tijd besteed aan pagina’s en andere statistieken om de functionaliteit van de Website te vergroten. Dit kan ook de User-ID-functie van Google omvatten, die aan u een unieke, blijvende en niet-persoonlijk identificeerbare ID toewijst om ons te helpen u te herkennen tijdens sessies en op apparaten. Hoewel u zich niet kunt afmelden voor een dergelijke verzameling, heeft u wel de keuze om uw account te sluiten. Google heeft ook zijn eigen beleid waarin wordt beschreven hoe zij dergelijke informatie gebruiken en hoe u zich kunt afmelden.

Door de REICG-website te blijven gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën zoals hierboven beschreven.

Gebruik van informatie die wij van u verzamelen

We gebruiken informatie die we over u verzamelen of die u ons verstrekt om de website en de inhoud ervan aan u te presenteren, voor de volgende doeleinden:

 • Verifieer uw identiteit
 • Volledige transactiedocumenten
 • Schakel automatische betalingen en overboekingen in
 • Contact met u opnemen over een door u aangevraagde transactie of om een ​​probleem met uw account te bespreken
 • Regelmatige communicatie met u onderhouden, indien dit nodig kan zijn om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen of om de gevraagde transacties uit te voeren
 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt ​​of die voor u interessant kunnen zijn
 • Om het gedrag van onze gebruikers beter te begrijpen en de website en ons productaanbod te verbeteren
 • Op een andere manier kunnen we beschrijven wanneer u de informatie verstrekt; en voor elk ander doel met uw uitdrukkelijke toestemming
 • Om te voldoen aan de verzoeken om informatie van toezichthouders en aan andere wettelijke vereisten

Delen van uw informatie

We kunnen geaggregeerde informatie over onze gebruikers en informatie die geen enkele persoon identificeert, zonder beperking openbaar maken.

We werken met veel vertrouwde partners die vitale functies vervullen als onderdeel van onze activiteiten. We kunnen persoonlijke informatie die we verzamelen of die u verstrekt, zoals beschreven in dit privacybeleid, als volgt openbaar maken.

REICG werkt onder meer samen met aanbieders van hostingdiensten voor de Site, aanbieders van elektronische handtekeningen en aanbieders van elektronische betaaldiensten. We kunnen derden inschakelen om ons te helpen bij het uitvoeren van bepaalde andere interne functies, zoals accountverwerking, geldoverdracht, klantenservice of andere gegevensverzameling die relevant is voor ons bedrijf. Voorbeelden van derde partijen zijn onder meer partijen die gegevensverwerking, rapportage, belastingdocumentatie, bewaring of escrow-diensten uitvoeren. Informatie wordt alleen met deze derde partijen gedeeld voor zover dit voor ons nodig is om de transacties die u initieert te verwerken of om andere specifieke diensten uit te voeren. Onze partners zijn wettelijk verplicht om uw gegevens privé en veilig te houden.

We kunnen uw gegevens delen met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties zoals vereist door de wet of met het oog op het beperken van fraude. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijk identificeerbare informatie openbaar te maken wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. We behouden ons verder het recht voor om al uw persoonlijke gegevens openbaar te maken als wij te goeder trouw van mening zijn dat dit passend of noodzakelijk is om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid, om claims of beschuldigingen van derden te onderzoeken en te verdedigen, om overheidshandhavingsinstanties bij te staan, om te beschermen de veiligheid of integriteit van de site of onze diensten, of om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van REICG, zijn gebruikers, uitgevers of anderen te beschermen.

We kunnen uw gegevens ook delen met een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van een deel of al onze activa, hetzij als going concern of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of een soortgelijke procedure, waarbij persoonlijke informatie die wij bewaren over gebruikers van onze Website tot de overgedragen activa behoort. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen en u de kans geven uw account voort te zetten of te sluiten.

Aanvullende dienstverleners met wie wij uw gegevens delen
We kunnen andere bedrijven inschakelen om namens ons taken uit te voeren, zoals het onderhouden van de website, het verlenen van diensten met betrekking tot de site, het verzamelen van informatie, het reageren op en verzenden van elektronische post, of andere functies die nodig zijn voor ons bedrijf.

Wij zullen met onze Dienstverleners alleen die informatie delen die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren in overeenstemming met hun respectievelijke Privacybeleid, en wij eisen van hen dat zij zich ertoe verbinden uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie te gebruiken in overeenstemming met hun respectieve privacybeleid.

Daarnaast zullen we uw persoonlijke gegevens, inclusief informatie met betrekking tot uw identiteit en bankrekening(en), delen met onze betalingsproviders, zodat u geld kunt storten op uw REICG-account en in overeenstemming met hun respectievelijke privacybeleid. Door een gebruikersaccount op de website te registreren en te financieren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan het privacybeleid van de geselecteerde betalingsprovider.

Accountbeveiliging

Met het oog op uw gebruik van de Site gaat u ermee akkoord om (a) nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd kan worden door registratieformulieren op de Site (“Registratiegegevens”); (b) de veiligheid van uw wachtwoord en identificatie behouden; (c) de Registratiegegevens en alle andere informatie die u aan Worthy verstrekt, onderhouden en onmiddellijk bijwerken om deze accuraat, actueel en volledig te houden; en (d) volledig verantwoordelijk zijn voor al het gebruik van uw account en voor alle acties die plaatsvinden met behulp van uw account.

Hoe wij uw persoonlijk identificeerbare informatie beschermen
We hebben beveiligingssystemen ingevoerd die zijn ontworpen om ongeoorloofde toegang tot of openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie te voorkomen, en we nemen alle redelijke stappen om deze informatie te beveiligen en te beveiligen, waaronder:

 • Het met een wachtwoord beveiligde gedeelte van onze site vereist dat gebruikers ons unieke identificatiegegevens geven, zoals hun e-mailadres;
 • We gebruiken een beveiligd kanaal, waarbij gebruik wordt gemaakt van Secure Sockets Layer-codering, de standaard voor veilige internetnetwerkverbindingen, om informatie te beschermen die via internet wordt uitgewisseld tussen uw webbrowser en onze servers;
 • Wij coderen uw burgerservicenummer in rust, zodat het ontoegankelijk is in het onwaarschijnlijke geval van een datalek;
 • Wij bieden uitsluitend toegang tot onze databases met persoonlijk identificeerbare informatie op basis van ‘need-to-know’; En
 • We gebruiken geautomatiseerde tools om het netwerkverkeer te monitoren om ongeoorloofde pogingen te identificeren om informatie te uploaden, informatie te wijzigen of anderszins te proberen ongeoorloofde toegang tot onze systemen te verkrijgen.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we commercieel redelijke, industriestandaardmethoden gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke gegevens die naar de Website worden verzonden niet garanderen. Elke overdracht van persoonlijke informatie is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op de Website.

Keuzes over hoe we uw informatie gebruiken en openbaar maken

Wij streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. Gebruikers van onze site kunnen zich daarom afmelden voor bepaalde communicatie van onze site.

We hebben mechanismen gecreëerd om u de volgende controle over uw informatie te bieden:

 • Trackingtechnologieën en advertenties. U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van de Website dan niet toegankelijk zijn of niet goed functioneren.
 • E-mails van het bedrijf. Als we u een promotionele e-mail hebben gestuurd, kunt u ons een e-mail terugsturen met het verzoek om te worden weggelaten uit toekomstige e-maildistributies, of u kunt klikken op de afmeldingslink onderaan elke niet-transactionele e-mail.
 • Van tijd tot tijd kunnen we enquêtes, verzoeken om feedback over de gebruikerservaring en de werking van de Site of aanvullende diensten van ons of van ons namens onze marketingpartners sturen, inclusief per telefoon naar mobiele telefoonnummers of sms-berichten, als u deze hebt verstrekt ons met deze cijfers. Het invullen van enquêtes of verzoeken om feedback of het aanvaarden van een aanbod is vrijwillig. Als u deze aanbiedingen, enquêtes of e-mails met gebruikersfeedback niet wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor elke e-mail met aanbiedingen die u van ons ontvangt. REICG respecteert uw privacyvoorkeuren en u kunt zich afmelden voor alle verzoeken door een e-mail te sturen naar support@reicapitalgrowth. com.

Californische privacyrechten

Als u een inwoner van Californië bent, biedt de wet van Californië u de mogelijkheid om aanvullende informatie te ontvangen over de manier waarop wij uw “persoonlijke informatie” (zoals gedefinieerd in de California Consumer Privacy Act (“CCPA”)) verzamelen, gebruiken en delen, met uitzondering van de persoonlijke informatie informatie die we verzamelen in verband met het leveren van onze diensten

Afhankelijk van hoe u onze website en diensten gebruikt, kunnen we de volgende categorieën persoonlijke informatie over u verzamelen, naast de informatie die we verzamelen in verband met het leveren van onze diensten:

 • Identificatiegegevens, zoals naam, contactgegevens en Internet Protocol (IP)-adres
 • Internet- of andere netwerkinformatie, zoals gebruik en interactie met onze website, en browsegeschiedenis

Deze informatie wordt gebruikt en bekendgemaakt voor de doeleinden en aan de categorieën van derden die in de rest van het privacybeleid van deze pagina worden beschreven. Wij verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden.

Uw privacyrechten in Californië

Als u inwoner van Californië bent, heeft u bepaalde rechten. Afhankelijk van de omstandigheden kan de wet van Californië u toestaan ​​te verzoeken dat wij:

 • U de categorieën persoonlijke informatie verstrekken die we de afgelopen twaalf (12) maanden over u hebben verzameld of openbaar gemaakt; de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens hebben verzameld; en de categorieën van derde partijen met wie we persoonlijke informatie hebben gedeeld.
 • U de persoonlijke informatie te verstrekken die wij over u hebben verzameld
 • Bepaalde informatie die we over u hebben verwijderen

We kunnen via onze Services persoonlijke gegevens delen of toestaan ​​dat derden deze verzamelen voor zakelijke doeleinden die we hebben beschreven in ons Privacybeleid. De categorieën en derde partijen die deze informatie mogelijk ontvangen, worden vermeld in het gedeelte 'Delen van uw gegevens' van ons Privacybeleid.

De wet van Californië staat consumenten die inwoners van Californië zijn toe om eenmaal per jaar kosteloos een lijst van de derde partijen op te vragen en te verkrijgen met wie wij persoonlijke informatie hebben gedeeld voor hun directmarketingdoeleinden in het voorgaande kalenderjaar, samen met het type van persoonlijke informatie openbaar gemaakt.

Deelname van kinderen en tieners

Vanwege de federale wetgeving (zoals weerspiegeld in de Children's Online Privacy Protection Act), staan ​​WIJ INDIVIDUEN waarvan WIJ WETEN dat ze jonger zijn dan 18 jaar NIET TOE DEEL TE NEMEN AAN ONZE SITE OF DIENSTEN. U MOET TEN MINSTE 18 JAAR OUD ZIJN OM ONZE SITE EN DIENSTEN TE GEBRUIKEN. Begrijp alsjeblieft dat we niet noodzakelijkerwijs kunnen zeggen of een gebruiker ons zijn of haar ware leeftijd doorgeeft.

Waar u uw gegevens kunt bekijken en corrigeren

Wij raden u aan om uw gegevens regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat deze juist en volledig zijn. Als u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn, of als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via Support@reicapitalgrowth.com

Links naar andere sites

Als u links volgt die u wegleiden van de Site, is dit privacybeleid niet van toepassing op uw activiteiten op de andere websites die u bezoekt. Wij hebben geen controle over het privacybeleid of de privacypraktijken van derden.

Kennisgeving van wijzigingen

REICG kan van tijd tot tijd haar privacybeleid wijzigen. Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt als de behoeften dit vereisen, en we zullen deze wijzigingen altijd aan u communiceren door het bijgewerkte privacybeleid op de site te plaatsen en/of u via e-mail op de hoogte te stellen in het geval van substantiële of materiële wijzigingen. U bent ervoor verantwoordelijk dat wij over een actueel, actief en leverbaar e-mailadres voor u beschikken, en dat u regelmatig onze Website en dit privacybeleid bezoekt om te controleren op eventuele wijzigingen. Als u de Site na een dergelijke wijziging blijft gebruiken, gaat u ermee akkoord het Privacybeleid, zoals gewijzigd, te volgen en eraan gebonden te zijn.

Privacy Policy

Kom bij onze maillijst!

Ontvang al het laatste nieuws, exclusieve tools en markttrends.