Privacybeleid

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit beleid om voor u te begrijpen hoe wij verzamelen, gebruiken, communiceren en bekend te maken en gebruik maken van persoonlijke informatie. De volgende schetst ons privacybeleid.

Voor of op het afhalen persoonlijke informatie, zullen wij bepalen doeleinden welke informatie wordt verzameld.

We verzamelen en alleen het gebruik van persoonlijke informatie met de doelstelling dat voldaan deze doeleinden door ons en voor andere verenigbare doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokkene of zoals vereist door de wet.

We zullen alleen persoonlijke informatie behouden zolang als nodig is voor de vervulling van die doeleinden.

We zullen persoonsgegevens verzamelen met wettige en eerlijke middelen en, in voorkomend geval, met de kennis of toestemming van de betrokkene.

Persoonlijke gegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor het is om te worden gebruikt, en, voor zover nodig voor deze doeleinden, moeten juist, volledig en up-to-date is.

Wij beschermen persoonsgegevens met redelijke zekerheid waarborgen tegen verlies of diefstal, maar ook tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, vermenigvuldiging, gebruik of de wijziging.

Wij zullen gemakkelijk beschikbaar voor klanten informatie over ons beleid en praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.

Wij zijn toegewijd aan het uitvoeren van onze activiteiten in overeenstemming met deze beginselen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens worden beschermd en onderhouden.