Website Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden
Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik Licentie
Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie of software) te downloaden op REI Capital Growth's website alleen voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  • wijzigen of kopiëren van de materialen;
  • gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
  • een poging doen om software die zich op de computer bevindt te decompileren of te reverse-engineeren REI Capital Growth's website;
  • Verwijder alle auteursrechten of andere exclusieve notaties van de materialen, of
  • de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere server. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan worden beëindigd door: REI Capital Growth te allen tijde. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer
Het materiaal op REI Capital Growth's website worden geleverd "zoals ze zijn". REI Capital Growth geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder, REI Capital Growth geeft geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar internetwebsite of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gelinkt.

4. Beperkingen
In geen geval zal REI Capital Growth of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op REI Capital Growth's internetsite, zelfs als REI Capital Growth of REI Capital Growth gemachtigde is mondeling of schriftelijk van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis gesteld. Omdat sommige jurisdicties staan ​​geen beperkingen op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, kunnen deze beperkingen niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en Errata
De materialen die op REI Capital Growth's website kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. REI Capital Growth garandeert niet dat de materialen op haar website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. REI Capital Growth kan op elk moment zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. REI Capital Growth doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links
REI Capital Growth heeft niet alle sites gecontroleerd die zijn gekoppeld aan haar internetwebsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door REI Capital Growth van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Site Terms of Use Wijzigingen
REI Capital Growth kunnen deze voorwaarden voor het gebruik van haar website te herzien op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord gebonden te zijn door de dan geldende versie van deze Algemene Voorwaarden.

8. Toepasselijk recht
Elke claim met betrekking tot: REI Capital Growth's website wordt beheerst door de wetten van de staat Delaware, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen.
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van een website.