Sluit je aan bij onze Nieuwsbrieven

Deze website wordt beheerd door REI Capital Management LLC. Door gebruik te maken van de diensten van REI Capital Growth LLC. u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”). Deze termen definiëren de relatie tussen REI Capital Growth LLC. (“REICG”, “het bedrijf”, of “wij” of “ons”) en u, de persoon die de website reicapitalgrowth.com bezoekt en/of de mobiele GRIP-applicatie downloadt. U dient al deze Voorwaarden te lezen, ermee akkoord te gaan en deze te accepteren voordat u de REICG-website en/of de GRIP-applicatie gebruikt.

REICG behoudt zich het recht voor om de diensten om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment te weigeren, te wijzigen of te beëindigen, zonder dat dergelijke redenen moeten worden uitgelegd. Uw gebruik van onze Site of de GRIP Applicatie is geheel op eigen risico. We kunnen onze rechten en privileges onder deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief uw gebruikersregistratie) zonder uw toestemming overdragen in verband met een fusie, overname, bedrijfsreorganisatie of verkoop van alle of vrijwel al onze activa, of aan een dochteronderneming, of in verband met een wijziging in de zeggenschap. Met inachtneming van het voorgaande zullen deze Gebruiksvoorwaarden bindend zijn en ten goede komen aan de partijen, hun respectievelijke opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door de herziene gebruiksvoorwaarden op de site en in de applicatie te plaatsen. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door de toegang tot de Site, Applicatie en/of Diensten op te schorten of te beëindigen en/of u hiervan op de hoogte te stellen. Als u de Site, Applicatie of Diensten blijft gebruiken nadat we herziene Gebruiksvoorwaarden hebben geplaatst, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden.

Door de Website en de Diensten te gebruiken, verklaart u dat u minimaal 18 jaar oud bent. U zult onze Site of de GRIP-applicatie niet gebruiken als u niet in staat bent juridisch bindende contracten te sluiten, meerderjarig bent, of tijdelijk of definitief bent uitgesloten van het gebruik van onze diensten of de GRIP-applicatie.

Alle gebruikers: toestemming voor elektronische transacties en openbaarmakingen

Omdat REICG alleen op internet actief is, is het noodzakelijk dat u toestemming geeft om online en elektronisch zaken met ons te doen. Als onderdeel van het zakendoen met ons en onze dochterondernemingen (“onze dochterondernemingen”) hebben we daarom ook uw toestemming nodig voor het elektronisch verstrekken van bepaalde openbaarmakingen, hetzij via onze Site, de GRIP-applicatie of via het e-mailadres dat u ons hebt gegeven.

Door akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden, gaat u ermee akkoord elektronisch alle documenten, mededelingen, kennisgevingen, contracten en overeenkomsten (inclusief IRS-formulieren zoals Form 1099) te ontvangen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Site en Service, inclusief eventuele REICG-formulieren. aandelen die u hebt gekocht, uw gebruik van deze service en het onderhoud van eventuele REICG-aandelen, hetzij door ons of door onze dochterondernemingen.

Een IRS-formulier 1099 verwijst naar elk formulier 1099 of ander formulier, schema of informatieverklaring, inclusief correcties van dergelijke documenten, dat moet worden verstrekt krachtens de regels en voorschriften van de Amerikaanse Internal Revenue Service en dat elektronisch kan worden verstrekt (elk een “IRS-formulier 1099"). De beslissing om elektronisch zaken te doen met ons en onze dochterondernemingen is aan u. Dit document informeert u over uw rechten met betrekking tot openbaarmakingen.

Elektronische communicatie
Eventuele openbaarmakingen worden elektronisch aan u verstrekt via Reicapitalgrowth.com, hetzij op onze site, de GRIP-applicatie, of via elektronische post naar het geverifieerde e-mailadres dat u heeft opgegeven.

Reikwijdte van toestemming
Uw toestemming om openbaarmakingen te ontvangen en elektronisch zaken te doen, en onze overeenkomst om dit te doen, is van toepassing op alle transacties waarop dergelijke openbaarmakingen betrekking hebben, zowel tussen u en REICG als tussen u en onze dochterondernemingen. Uw toestemming blijft van kracht zolang u een Gebruiker bent en, als u niet langer een Gebruiker bent, tot het moment waarop alle Bekendmakingen zijn gedaan die relevant zijn voor transacties die hebben plaatsgevonden terwijl u Gebruiker was.

Toestemming om elektronisch zaken te doen
Voordat u besluit om elektronisch zaken te doen met REICG of onze dochterondernemingen, moet u overwegen of u over de vereiste hardware- en softwaremogelijkheden beschikt die hieronder worden beschreven.

Hardware- en softwarevereisten
Om Disclosures elektronisch te kunnen openen en bewaren, moet u aan de volgende computerhardware- en softwarevereisten voldoen: toegang tot internet; een e-mailaccount en bijbehorende software die e-mail via internet kan ontvangen, afdrukken en opslaan; een webbrowser die SSL-compatibel is en beveiligde sessies ondersteunt; en hardware die deze software kan uitvoeren.

TCPA-toestemming
Ik ga uitdrukkelijk akkoord met het ontvangen van oproepen en berichten, inclusief automatisch gekozen en vooraf opgenomen berichtoproepen, en sms-berichten (inclusief sms-berichten) van ons, onze dochterondernemingen, agenten en anderen die op hun verzoek of namens hen bellen, op alle telefoonnummers die u heeft verstrekt of in de toekomst zal verstrekken (inclusief eventuele mobiele telefoonnummers). Uw aanbieder van mobiele of mobiele telefonie zal u kosten in rekening brengen, afhankelijk van het type abonnement dat u heeft.

Aanvullende vereisten voor mobiele technologie
Als u onze site en de Disclosures elektronisch bezoekt via een mobiel apparaat (zoals een smartphone, tablet, enz.), moet u er naast de bovenstaande vereisten voor zorgen dat u software op uw mobiele apparaat heeft waarmee u kunt afdrukken en bewaar de Disclosures die u tijdens het sollicitatieproces wordt gepresenteerd. Als u deze mogelijkheden niet op uw mobiele apparaat heeft, ga dan naar onze site via een apparaat dat deze mogelijkheden wel biedt.

Toestemming intrekken
U mag een dergelijke toestemming niet intrekken zolang u uitstaande investeringen heeft die via de Site zijn gedaan. Als u geen openstaande investeringen via de site heeft gedaan en uw toestemming voor elektronisch zakendoen wilt intrekken, zullen wij uw geregistreerde gebruikersaccount bij ons beëindigen.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op support@reicapitalgrowth.com. U kunt ons ook schriftelijk bereiken op het volgende adres:

REI Kapitaalbeheer LLC.
970 Zomerstraat
Stamford, CT 06905

Als u een individuele gebruiker bent, houdt u ons op de hoogte van elke wijziging in uw e-mailadres of postadres, zodat u alle openbaarmakingen tijdig kunt blijven ontvangen. Als uw geregistreerde e-mailadres verandert, moet u ons op de hoogte stellen van de wijziging door een e-mail te sturen naar support@reicapitalgrowth.com. U stemt er ook mee in om uw geregistreerde woonadres en telefoonnummer op de Site bij te werken als deze veranderen. Als u een zakelijke of entiteitsgebruiker bent of namens een bedrijf of entiteit handelt, houdt u ons op de hoogte van elke wijziging in uw e-mailadres, telefoonnummer en primaire bedrijfsadres.

U drukt een kopie van deze Overeenkomst af voor uw eigen administratie en u gaat ermee akkoord en erkent dat u toegang kunt krijgen tot alle openbaarmakingen die elektronisch zijn verzonden via e-mail of op de site zijn geplaatst, en deze kunnen openen, ontvangen en bewaren.

Effecten zijn belangrijk

Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in deze Overeenkomst, zal in geen geval iets in deze Overeenkomst worden beschouwd als een afstandsverklaring, en we zullen niet beweren dat er een afstandsverklaring heeft plaatsgevonden die niet zou zijn toegestaan ​​op grond van artikel 14 van de Securities Act van 1933, Sectie 29(a) van de Securities Exchange Act van 1934, of enige andere toepasselijke bepaling van federale en staatswetten op het gebied van effecten.

Geen beleggingsadvies of uitnodiging
REICG is geen beleggingsonderneming en geeft geen beleggingsadvies. Alle informatie op de Website of de Diensten is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggings-, financieel, juridisch, fiscaal of ander advies. U gaat ermee akkoord dat alle beslissingen die u neemt over beleggingsaangelegenheden uw volledige verantwoordelijkheid zijn, en u stemt ermee in om uw eigen financiële adviseurs te raadplegen voordat u beleggingsbeslissingen neemt. U gaat ermee akkoord de volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor elke investering die u doet. Het Bedrijf, zijn Website en Diensten zijn geen vervanging voor het advies of de diensten van een financieel adviseur. U begrijpt dat de aankoop van beleggingseffecten via de Diensten risico op verlies met zich meebrengt. Om inzicht te krijgen in de risico's die verbonden zijn aan beleggen via de Diensten, gaat u naar onze Cirkelvormig ingediend bij de Securities Exchange Commission.

ZONDER IETS IN DEZE VOORWAARDEN TE BEPERKEN, GEEFT HET BEDRIJF GEEN GARANTIES EN DRAAGT HET GEEN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT ENIGE BELEGGINGEN, EFFECTEN OF DE PRESTATIES DAARVAN.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vormt geen enkele informatie of communicatie op de Website of de Diensten een aanbod om te kopen of verkopen, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om beleggingen, effecten of andere financiële instrumenten te kopen of verkopen. Het Bedrijf geeft geen verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de raadzaamheid van investeren in iets dat via de Website wordt aangeboden. De prestaties uit het verleden van welke belegging dan ook vormen geen leidraad voor toekomstige prestaties. Verder vormt de informatie op de Website geen aanbod of verzoek van iemand in enige staat of rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan ​​of toegestaan, en mag deze niet worden gebruikt voor of in verband met een dergelijk aanbod of verzoek. persoon aan wie het onwettig is een dergelijk aanbod of verzoek te doen.

Geen depositorekening
U verklaart dat u begrijpt en erkent dat REICG geen bank of bewaarinstelling is. Eventuele beleggingseffecten die via de Site of Diensten beschikbaar zijn, zijn geen depositobankrekeningen en zijn daarom niet verzekerd door de Federal Deposit Insurance Corporation of door enige andere overheidsinstantie.

Account profiel
Wanneer u het registratieproces voltooit, maakt u een account aan en wordt u een geregistreerde gebruiker van de Website. Met uw account kunt u deelnemen aan de Services, met inachtneming van de Voorwaarden en het Privacybeleid van het Bedrijf. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​gebruiker om welke reden dan ook te weigeren zich te registreren of de Services te gebruiken, naar eigen goeddunken van het Bedrijf.

Voor sommige functies of diensten die op of via de Site en Applicatie worden aangeboden, moet u mogelijk een account openen en een profiel aanmaken, waarbij persoonlijk identificeerbare informatie wordt verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, uw burgerservicenummer, uw adres, uw e-mailadres en specifieke informatie over uw financiële situatie (gezamenlijk uw “Klantgegevens”). U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of account. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die voortkomen uit ongeoorloofd gebruik van uw account en u stemt ermee in het Bedrijf en zijn leidinggevende leden, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, partners, moedermaatschappijen, dochterondernemingen, agenten, gelieerde ondernemingen, en licentiegevers (gezamenlijk “Gelieerde ondernemingen”), indien van toepassing, voor ongepast, ongeoorloofd of illegaal gebruik van uw account en zoals anderszins uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden.

Accountbeperkingen

Gebruikersbeperkingen/Verboden gebruik
U stemt ermee in de Site niet te gebruiken om:

 • het schenden of aanmoedigen van de overtreding van lokale, staats-, nationale of internationale wetten of het deelnemen aan kwaadwillige activiteiten, waaronder het verzenden van berichten die onwettig, smadelijk, lasterlijk, beledigend, seksueel expliciet, bedreigend, vulgair, godslasterlijk, racistisch beledigend of anderszins aanstootgevend zijn , zoals bepaald door REICG naar eigen goeddunken;
 • een robot, spider, applicatie voor het zoeken/opvragen van sites of een ander handmatig of automatisch apparaat of proces gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van de site, applicatie of diensten op te halen, te indexeren, te “dataminen” of op enigerlei wijze te reproduceren of te omzeilen;
 • inbreuk maken op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander recht van een partij;
 • geen software of materialen verzenden die virussen, wormen, Trojaanse paarden, defecten of andere items van destructieve aard bevatten of de site of de beveiliging ervan verstoren, verstoren of beschadigen, inclusief maar niet beperkt tot denial-of-service-aanvallen, vervalste routing of e-mail adresinformatie of soortgelijke methoden of technologie;
 • proberen het account van een andere gebruiker te gebruiken, zich voor te doen als een andere persoon of entiteit, uw band met een persoon of entiteit verkeerd voor te stellen, inclusief (zonder beperking) REICG, of een valse identiteit te creëren of te gebruiken;
 • persoonlijke gegevens over andere gebruikers van onze Sites verzamelen, verzamelen of opslaan;
 • proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de Site of delen daarvan waarvoor algemene toegang beperkt is;
 • het wijzigen, aanpassen, vertalen, verkopen, reverse-engineeren, verkrijgen van de code, decompileren of demonteren van enig deel van de Site, Applicatie of Diensten;
 • gebruik metatags of andere “verborgen tekst” waarin de REICG-naam, handelsmerken of productnamen worden gebruikt;
 • toegang krijgen tot of gebruik maken van een deel van de Inhoud als u een directe of indirecte concurrent van het Bedrijf bent, of een deel van de Inhoud verstrekken, openbaar maken of verzenden aan een directe of indirecte concurrent van het Bedrijf;
 • deelnemen aan enige activiteit die het vermogen van een derde partij om de Site te gebruiken of ervan te genieten verstoort of die de rechten van anderen schendt;
 • derde partijen assisteren bij het uitvoeren van activiteiten die verboden zijn door deze Gebruiksvoorwaarden.
 • het verzenden, toestaan, mogelijk maken of ondersteunen van de overdracht van massale, ongevraagde, ongeoorloofde commerciële advertenties of verzoeken via e-mail (spam);
 • enige actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van de Site of Applicatie legt;
 • een deel van de site inlijsten of spiegelen, pop-upvensters over de pagina's plaatsen of op andere wijze de weergave van de pagina's beïnvloeden

Misbruik melden
Als u van mening bent dat websitegebruikers deze voorwaarden schenden, neem dan contact met ons op via support@Reicapitalgrowth.com.

Beëindiging

U stemt ermee in dat het Bedrijf om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot of gebruik van deze Site en de Diensten om welke reden dan ook kan beëindigen, uitschakelen of beperken, inclusief maar niet beperkt tot, als wij van mening zijn dat u enig deel van deze Overeenkomst heeft geschonden of in strijd heeft gehandeld.

Redenen voor een dergelijke beëindiging kunnen bestaan ​​uit, maar zijn niet beperkt tot (i) langdurige perioden van inactiviteit, (ii) schending van deze Voorwaarden, (iii) frauduleus, intimiderend of beledigend gedrag, (iv) gedrag dat schadelijk is voor andere gebruikers, partijen, of de zakelijke belangen van het Bedrijf of (v) schending van intellectuele eigendomsrechten van derden.

U kunt uw account op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar support@Reicapitalgrowth.com. Een eventuele opschorting, beëindiging of annulering heeft geen invloed op uw verplichtingen jegens het Bedrijf onder deze Voorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot eigendom, intellectueel eigendom, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid), die bedoeld zijn om een ​​dergelijke opschorting, beëindiging of annulering te overleven.

Intellectueel eigendom

De inhoud, de site en de applicatie zijn eigendom van REICG of zijn sponsor REI Capital Management LLC, dochterondernemingen en/of hun licentiegevers en leveranciers. Behalve met het oog op toegang tot de GRIP Applicatie, is er geen informatie of materiaal van deze Site, inclusief maar niet beperkt tot beleggingsinformatie, tekst, video's, foto's, afbeeldingen, gebruikers- en visuele interfaces, handelsmerken, logo's, algoritmen, kenmerken, functionaliteiten en computerprogramma's. code, inclusief maar niet beperkt tot ontwerp, structuur, “look and feel” en plaatsing van de inhoud die beschikbaar is op de Site, mag op welke manier dan ook worden gereproduceerd, opnieuw gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, vertaald of verzonden zonder de schriftelijke toestemming van REICG. Er mag geen informatie van REICG worden verzameld of op andere wijze worden verzameld zonder schriftelijke toestemming van REICG.

Met inachtneming van de beperkte rechten om de Site, de GRIP Applicatie en Diensten te gebruiken overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden, behouden wij alle rechten, titels en belangen in en op de Site, de Applicatie en Diensten, inclusief alle gerelateerde intellectuele eigendom die daarin is vervat.

Om bepaalde delen van de Website te kunnen gebruiken, kan het zijn dat u gevraagd wordt bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. Alle persoonlijke informatie die u verstrekt, moet accuraat, volledig en actueel zijn.

Externe dienstverlener

Om de betalingsfunctionaliteit van REICG te kunnen gebruiken, moet u een “Access API”-account openen dat wordt aangeboden door
verschillende externe bewaarders, banken en gelicentieerde geldoverdrachtbedrijven die samenwerken met REICG. Inclusief maar niet beperkt tot; Circle.com, Dwolla, Inc. en anderen, en u moet hun servicevoorwaarden en het privacybeleid accepteren van de instellingen die u selecteert om betalingen te verzenden en te ontvangen. Al uw fondsen die in een of meer van deze financiële entiteiten worden aangehouden, kunnen worden aangehouden door de partners van de financiële instellingen van die entiteiten, zoals uiteengezet in hun Servicevoorwaarden.

U geeft REICG toestemming om uw identiteits- en rekeninggegevens met deze financiële instellingen te delen met het oog op het openen en ondersteunen van uw rekening, en u bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van die gegevens. U begrijpt dat u via REICG toegang krijgt tot uw financiële rekeningen van derden en deze beheert, en dat rekeningmeldingen van derden door REICG worden verzonden, en niet door de financiële instelling. Wij bieden klantenondersteuning voor uw activiteiten op financiële rekeningen van derden en zijn te bereiken op  support@Reicapitalgrowth.com of direct via de GRIP Applicatie.

U gaat ermee akkoord REICG te vrijwaren voor eventuele verliezen die wij lijden als gevolg van uw onvermogen om nauwkeurige, waarheidsgetrouwe of volledige informatie te verstrekken aan een externe financiële instelling, of om de Website of de GRIP-applicatie te gebruiken voor ongeoorloofde of illegale doeleinden. Verder gaat u ermee akkoord REICG schadeloos te stellen voor eventuele terugboekkosten die aan REICG worden opgelegd als gevolg van onvoldoende saldo op uw bankrekening(en) of vanwege enige reden waarover u controle heeft.

Disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid

Uw gebruik van enig aspect van de site is op eigen risico. Het bedrijf geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de site of diensten, behalve zoals vermeld in het gedeelte 'Externe dienstverlener' van deze servicevoorwaarden. REICG, zijn verbonden entiteiten, zijn dienstverleners en informatieleveranciers, zijn licentiegevers en zijn of hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers of agenten (gezamenlijk “REICG-partijen”) zijn niet aansprakelijk, voorwaardelijk of anderszins, voor de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid , presentatie of beschikbaarheid van informatie of voor enige beslissing of actie die door u wordt genomen, direct of indirect, op basis van de informatie op deze site of via onze service, of voor onderbreking van gegevens, informatie of enig ander aspect van deze site. De prestaties uit het verleden van een belegging of beleggingsstrategie kunnen de toekomstige prestaties ervan niet garanderen, en de REICG-partijen zijn niet aansprakelijk voor de beleggingsbeslissingen van u of die van een andere partij, inclusief de structuur en diversificatie van uw beleggingsportefeuille. Verder doen de REICG-partijen geen uitspraken over de geschiktheid van de informatie, software, producten of diensten op deze site of via onze service. De REICG-partijen kunnen niet garanderen en zijn niet aansprakelijk voor de tijdigheid, duplicaties of vertragingen bij de uitvoering van bestellingen en aankopen die u wilt doen of hebt gedaan.

Voor zover toegestaan ​​door de wet wijzen de REICG-partijen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet- inbreuk, gerelateerd aan onze sites en service.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van onze sites en diensten op eigen risico is. Alle informatie, sites, software, producten en diensten worden geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige vorm van garantie.

Om twijfel te voorkomen: onder geen enkele omstandigheid zal een van de REICG-partijen aansprakelijk zijn jegens u of jegens enige persoon of entiteit die via u een claim indient voor enig verlies, letsel, aansprakelijkheid of schade voortvloeiend uit of in verband met uw toegang tot, gebruik van, het onvermogen om gebruik te maken van of het vertrouwen op een van onze sites en diensten of enige inhoud, producten of diensten die aan u worden aangeboden via of in verband met een van onze sites en diensten. Dit is een alomvattende aansprakelijkheidsbeperking die van toepassing is op alle verliezen en schade van welke aard dan ook, direct of indirect, algemeen, speciaal, incidenteel, gevolgschade, voorbeeldig of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, hoofdsom of inkomsten, bedrijfsonderbreking, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma's of informatie of ander immaterieel verlies dat voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de dienst of informatie te gebruiken, of enige permanente of tijdelijke stopzetting van een dergelijke dienst of toegang tot informatie, of de verwijdering of corruptie van enige inhoud of informatie, of het onvermogen om inhoud of informatie op te slaan. Deze aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid gebaseerd is op contract, nalatigheid, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere basis; zelfs als een partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of hiervan op de hoogte had moeten zijn; en zonder rekening te houden met het succes of de effectiviteit van andere rechtsmiddelen.

Als enig onderdeel van deze aansprakelijkheidsbeperking om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, dan zal de totale aansprakelijkheid van de partijen onder dergelijke omstandigheden jegens u of enige persoon of entiteit die via u aanspraak maakt op aansprakelijkheden die anders beperkt zouden zijn geweest, niet meer dan honderd dollar bedragen. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade niet toegestaan. Dienovereenkomstig zijn sommige van de bovenstaande afwijzingen van garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Uw garanties

U verklaart en garandeert jegens het Bedrijf dat (a) alle informatie, inclusief maar niet beperkt tot klantinformatie, die u aan ons verstrekt, accuraat en waarheidsgetrouw is, (b) u de bevoegdheid heeft om klantinformatie met ons te delen en ons de toestemming te verlenen recht om Klantinformatie te gebruiken zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid, en (c) uw aanvaarding en gebruik van de Site en/of de GRIP Applicatie overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden is niet in strijd met enige toepasselijke wet of ander contract of verplichting waarbij u partij bent of anderszins gebonden bent.

Uw vertrouwen op de informatie die beschikbaar is op de Site of Applicatie of die wordt gevonden door gebruik van de Diensten en uw interacties met derde gebruikers die via de Diensten worden geïdentificeerd, is UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. Uw interacties met andere gebruikers of adverteerders, inclusief de betaling en levering van goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen die verband houden met dergelijke transacties, vinden uitsluitend plaats tussen u en de andere persoon of entiteit, en u gaat ermee akkoord dat wij dat niet zullen doen verantwoordelijk zijn voor enig verlies of enige schade als gevolg van dergelijke transacties of met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijk identificeerbare informatie door een andere persoon of entiteit. Als er een geschil is tussen u en een derde partij die niet specifiek in deze Voorwaarden wordt vermeld, zijn wij niet verplicht om hierbij betrokken te raken, en gaat u ermee akkoord dat u een dergelijk geschil of meningsverschil rechtstreeks zult beheren, en dat u geen enkele claim zult indienen tegen ons met betrekking tot producten of diensten die zijn aangeschaft via uw gebruik van de Diensten.

Onderbreking van de site

De Diensten kunnen onderhevig zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van internet, mobiele apparaten en elektronische communicatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, leveringsfouten of andere schade als gevolg van dergelijke problemen. Wij garanderen niet dat de Site, de GRIP Applicatie of Diensten te allen tijde operationeel zullen zijn. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het volgende te doen: (1) de werking van of toegang tot de Site, de GRIP Applicatie en Diensten, of enig deel van de Site of Applicatie, wijzigen, opschorten of beëindigen; (2) om de Site, de GRIP Applicatie of Diensten, of enig deel van de Site, Applicatie of Diensten, en eventueel toepasselijk beleid of voorwaarden, aan te passen of te wijzigen; en (3) om de werking van de Site, Applicatie en/of levering van Diensten, of enig deel van de Site, Applicatie of Diensten, te onderbreken, indien nodig om routinematig of niet-routinematig onderhoud, foutcorrectie of andere wijzigingen uit te voeren.

Beperking van verhaalsmogelijkheden

Als u ontevreden bent over enig onderdeel van de Site of de GRIP-applicatie, of over een van deze Gebruiksvoorwaarden, is uw enige remedie het gebruik van de site en de Applicatie te staken.

IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SITE, APPLICATIE OF HUN RESPECTIEVE INHOUD, MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE, DE APPLICATIE OF GERELATEERDE DIENSTEN, HET VERLENEN OF HET NIET VERLENEN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INHOUD, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OF VERKREGEN VIA DE SITE, DE GRIP-APPLICATIE OF HUN RESPECTIEVE INHOUD, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF DE TOEGANG TOT DE SITE, HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE OF HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. ALLE DIENSTEN OF INHOUD DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD OF VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DE APPLICATIE, EN ALLE ANDERE GEBRUIKEN VAN DE SITE OF APPLICATIE, WORDEN UITGEVOERD NAAR EIGEN DISCRETIE EN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT DAARUIT VOORTVLOEIT.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in het Bedrijf en zijn dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren met betrekking tot rechtszaken, claims of eisen, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die door u of een derde partij worden ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief uw frauduleus of kwaadwillig gebruik van de Site, de Applicatie en/of Diensten, of uw misbruik of misbruik van de Site, Applicatie en/of Diensten; of uw overtreding van toepasselijke wetten, regels of voorschriften in verband met uw gebruik van de Site, Applicatie of Diensten.

Bindend besluit

Elke claim, geschil of controverse van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden zal worden opgelost door middel van definitieve en bindende arbitrage. De arbitrage zal worden uitgevoerd in de staat Delaware, en de uitspraak over de arbitrale uitspraak kan worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank. De arbiter is bevoegd om compenserende schadevergoeding toe te kennen, maar is niet bevoegd om niet-economische schadevergoeding toe te kennen, zoals voor emotioneel leed, of pijn en lijden, of punitieve of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Tenzij dit verboden is, stemt u ermee in dat: (1) alle geschillen, claims en rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Site of Applicatie individueel zullen worden opgelost, zonder toevlucht te nemen tot enige vorm van collectieve actie; (2) alle claims, vonnissen en toekenningen zullen beperkt zijn tot de werkelijke contante kosten, maar in geen geval de honoraria van advocaten; en (3) het is u onder geen enkele omstandigheid toegestaan ​​beloningen te verkrijgen voor, en u doet hierbij afstand van alle rechten op het claimen van indirecte, punitieve, incidentele en gevolgschade en enige andere schade, anders dan voor werkelijke contante uitgaven, en alle rechten op vermenigvuldiging of anderszins verhoging van de schadevergoeding.

Elke partij draagt ​​haar eigen advocatenhonoraria, kosten en verschotten die voortvloeien uit de arbitrage, en betaalt een gelijk deel van de honoraria en kosten van de arbiter; de arbiter kan echter aan de winnende partij een vergoeding toekennen van de redelijke advocatenhonoraria en -kosten (waaronder bijvoorbeeld honoraria van getuigen-deskundigen en reiskosten) en/of de honoraria en kosten van de arbiter. Door akkoord te gaan met deze bindende arbitragebepaling, begrijpt u dat u afstand doet van bepaalde rechten en bescherming die anders beschikbaar zouden kunnen zijn als een claim of geschil zou worden beslist door middel van een rechtszaak bij de rechtbank, inclusief, maar niet beperkt tot, het recht om bepaalde soorten schadevergoeding te eisen of te verkrijgen. uitgesloten door deze arbitragebepaling, het recht op juryrechtspraak, bepaalde rechten op beroep, het recht om als groepslid een claim in te dienen in een vermeende collectieve of representatieve procedure, en het recht om formele procedureregels en bewijsmateriaal in te roepen.

Class Action Waiver

U en het Bedrijf komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot de Claim tussen het Bedrijf en u individueel. U EN HET BEDRIJF GAAN ERMEE AKKOORD DAT (a) U DAAR AFZIST VAN ENIG RECHT OF AUTORITEIT DAT ELK GESCHIL OP BASIS VAN COLLECTIEVE ACTIE WORDT BESLIST OF GEBRUIK MAAKT VAN CLASS ACTION-PROCEDURES; (b) U DOET AFSTAND VAN HET RECHT OF DE AUTORITEIT DAT ELK GESCHIL WORDT VOORGESCHREVEN IN EEN VERMEENDE VERTEGENWOORDIGINGSHOEDEDANIGHEID OF ALS PARTICULIERE ADVOCAAT-GENERAAL; EN (c) GEEN ARBITRAGE KAN WORDEN SAMENGEVOEGD MET ENIGE ANDERE ARBITRAGE.

Toepasselijke wetten

De interpretatie van de rechten en verplichtingen van de partijen onder deze Overeenkomst, inclusief, voor zover van toepassing, eventuele onderhandelingen, arbitrages of andere procedures hieronder, wordt in alle opzichten uitsluitend beheerst door de wetten van de staat Delaware, VS. Elke partij stemt ermee in dat zij enige actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst alleen zal voorleggen aan een federale rechtbank in de staat Delaware, VS of aan een staatsrechtbank in Delaware, VS, en dat u zich onherroepelijk onderwerpt aan de persoonlijke jurisdictie en locatie van een dergelijke rechtbank in een dergelijke actie of procedure of in een actie of procedure die door REICG bij dergelijke rechtbanken is aangespannen.

U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en het Bedrijf als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of de toegang tot of het gebruik van de Site, de Applicatie of de respectieve inhoud ervan. De prestaties van het Bedrijf onder deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan het recht van het Bedrijf om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties met betrekking tot uw toegang of gebruik. van de Site en/of Applicatie of informatie verstrekt aan of verzameld door het Bedrijf met betrekking tot dergelijk gebruik.

Contacteer ons nu

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via:

REI Kapitaalbeheer LLC.
970 Zomerstraat
Stamford, CT 06905

Gebruiksvoorwaarden

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief voor vastgoedbeleggingsstrategieën en markttrends.