Siffrorna

9 %

Beräknat årligt eget kapital
Tillväxthastighet

75 +

År av fastigheter
Erfarenhet av att

1 .5%

Årlig
Förvaltningsavgifter

Långsiktigt värdeskapande med stöd av disciplinerade fastighetsinvesteringar

På REICG förstår vi de långsiktiga ägarfördelarna med en hård tillgång som kommersiella fastigheter. 

Vi förstärker dessa fördelar genom att utnyttja lagarna om sammansatt ränta för att leverera den största välståndsgenererande investeringen på marknaden.

SEC Registrering

Reg A+ registrering för
tillgång och transparens

På REICG har vi framgångsrikt navigerat den krävande resan för att säkra SEC-registrering, vilket öppnar upp en extraordinär möjlighet för icke-ackrediterade investerare. Alltför länge har de mest lukrativa investeringarna och strategierna varit utom räckhåll för många. Med vår Reg A+-registrering river vi ner dessa barriärer och erbjuder dig en inkörsport till premiuminvesteringsmöjligheter som tidigare reserverats för eliten.

Vårt engagemang för våra investerare säkerställer att du får tillgång till en optimerad tillväxtinvestering, uppbackad av försäkran om SEC-tillsyn och stabiliteten hos amerikanska kommersiella fastigheter. Välkommen till en värld där exklusiva investeringar inte längre är exklusiva, tack vare REICG:s engagemang för att demokratisera välståndsbyggande möjligheter.

Globala icke-ackrediterade investerare

5.4 miljard

Hem